Innredning og prosjektering på næringseiendom, private boliger og fritidshus